Veiligheid

Arbowet

In de Arbowet staan regels in over veiligheid, gezondheid en welzijn.

Arbo is daarom ook een afgeleide van arbeidsomstandigheden.

Veiligheid;

het ligt voor de hand dat werk veilig moet zijn.

Gezondheid;

het werk mag natuurlijk ook de gezondheid niet schaden.

Welzijn;

mensen moeten zich prettig voelen bij en tijdens het werk dat ze uitvoeren.

Ook staat er in de Arbowet dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk zijn tot het naleven van de Arbowet.

Hierover moet overleg zijn binnen het bedrijf om tot de meest veilige, gezonde en prettige werkomgeving te komen.

Veilig werken begint bij jezelf.

Enkele voorbeelden waarbij duidelijk wordt dat jijzelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid, gezondheid en welzijn;

–         weet wat je moet doen en bij onvoldoende vakmanschap met je baas overleggen

–         neem de tijd om te pauzeren

–         neem geen risico’s waarmee je jezelf of anderen in gevaar brengt

–         werk zelf maar laat ook een ander niet met onveilige machines werken  maar overleg met je baas over aanpassingen of vervanging

–         zorg dat je werkkleding in orde is

AI-bladen

In Arbowet staan geen praktijksituaties omschreven.

Hiervoor zijn de Arbo-Informatiebladen.

In deze AI-bladen staan geen wetten maar

leesbare informatie over de toepassing

van de wetten in bepaalde

praktijksituaties.

Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie controleert en

beboet daar waar iemand de Arbowet

overtreedt.

Arbodienst

De Arbodienst adviseert werkgevers

en werknemers over het naleven van de

Arbowet maar kan geen boetes uitdelen.


Vragen

  1. 1.   Waarover gaan de regels die staan in de Arbowet?

à

à

à

  1. 2.   Wat betekent Arbo?

à

  1. 3.   Wie zijn er verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet?

à

à

  1. 4.   Wat staat er in de AI-bladen?

à

  1. 5.   Noem eens vier voorbeelden van AI-bladen?

à 1.

à 2.

à 3.

à 4.

  1. 6.   Wie of wat controleert of de Arbowet is nageleefd?

à

  1. 7.   Wie of wat beboet als de Arbowet overtreden is?

à

  1. 8.   Wie of wat adviseert de werkgevers en werknemers over de Arbowet?

à

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *